Χαρτογράφηση – Έλεγχος Σπίλων

Έλεγχος σπίλων

Έλεγχος σπίλων – Διάγνωση και αντιμετώπιση καρκίνων του δέρματος

  1. Δερματοσκόπηση με φορητό δερματοσκόπιογια τη διάγνωση των «ελιών» ή/και του μελανώματος.
  2. Δερματοσκόπηση και Χαρτογράφηση με υπολογιστικά μηχανήματα,για την παρακολούθηση σπίλων (ελιών) και άλλων αλλοιώσεων του δέρματος.
  3. Αντιμετώπιση ακτινικών υπερκερατώσεων και επιθηλιωμάτων με διάφορες μεθόδους.

Η χαρτογράφηση των σπίλων στην πρόληψη του καρκίνου του δέρματος.

Οι καρκινικές αλλοιώσεις του δέρματος αποτελούν το 30% περίπου των κακοήθων όγκων των οργάνων και συστημάτων του ανθρώπου. Στα 100.000 άτομα, τα 90-100 πάσχουν από καρκίνο του δέρματος. Από το σύνολο των διαφόρων μορφών καρκίνου του ανθρώπινου οργανισμού, το 4% περίπου αφορά στο μελάνωμα, έναν καρκίνο του δέρματος που θεωρείται από τους κακοηθέστερους όγκους που αναπτύσσονται στον άνθρωπο. Το μελάνωμα εμφανίζεται σε έδαφος προυπάρχοντος σπιλοκυτταρικού σπίλου (ελιάς), ή σε σχέση με αυτόν, σε ποσοστά που κυμαίνονται από 25% έως και 85%. Έχει διαπιστωθεί από εκτεταμένες επιδημιολογικές μελέτες ότι όσο πιο έγκαιρα διαγνωσθεί και αντιμετωπισθεί το μελάνωμα, τόσο ευνοϊκότερη είναι η πρόγνωσή του.

χαρτογράφηση σπίλων

Οι ακτινικές κερατιάσεις (μελαγχρωματικές αλοιώσεις που εμφανίζονται συνήθως στο μέτωπο ή στις ραχιαίες επιφάνειες των χειρών) είναι οι πιο συχνές προκαρκινωματώδεις αλλοιώσεις του δέρματος της λευκής φυλής. Η πιθανότητα εξαλλαγής τους σε ακανθοκυτταρικό επιθηλίωμα, έναν καρκίνο του δέρματος που μπορεί να προκαλέσει μεταστάσεις,  ποικίλλει και κυμαίνεται από 12% έως 20%. Η παρακολούθηση των ατόμων με πολλές ή έντονες ακτινικές κερατιάσεις είναι απαραίτητη για την εμφάνιση νέων βλαβών και για τη μεταβολή των κλινικών χαρακτηριστικών των ακτινικών κερατιάσεων, που μπορεί να υποδηλώνουν με υψηλότερες πιθανότητες εξαλλαγή και καοήθεια.

Η δερματοσκόπηση αποτελεί διαγνωστική τεχνική εξέτασης των μελαγχρωματικών αλλοιώσεων του δέρματος ή και άλλων στοιχειωδών βλαβών και εξανθημάτων, η οποία επιτρέπει λεπτομερέστερη και αναλυτικότερη παρατήρηση μορφολογικών χαρακτηριστικών, τα οποία δεν είναι ορατά με γυμνό οφθαλμό. Αποτελεί ένα είδος ενδιάμεσης εικόνας, δηλαδή μεταξύ της κλασσικής κλινικής εικόνας και της ιστολογικής. Εφαρμόζεται είτε με ένα σύστημα διπλού φακού, που ονομάζεται δερματοσκόπιο, και μία φωτογραφική μηχανή, είτε με ένα ψηφιακό απεικονιστικό σύστημα σε υπολογιστή, προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι σπίλοι και να εκτιμηθεί η εξέλιξή τους. Οι μεγενθύσεις αυτών των εργαλείων και μηχανημάτων κυμαίνονται από 6 έως 40 φορές, ακόμη και μέχρι 100 φορές. Με το σύστημα αυτό απεικονίζονται σε διάφορες μεγεθύνσεις όλοι, μερικοί ή και ένας σπίλος του δέρματος, εκτιμάται η πιθανή τους κακοήθεια, αποθηκεύονται οι εικόνες και συγκρίνονται από τον υπολογιστή με άλλες, που λαμβάνονται σε μεταγενέστερο χρόνο. Έτσι, γίνεται πλέον δυνατή η χαρτογράφηση των σπίλων του δέρματος και η παρακολούθηση των χαρακτηριστικών και των μεταβολών τους με το χρόνο.

σπίλοι
Our Contacts

Επικοινωνήστε
μαζί μας!

Αγίας Σοφίας 28, Θεσσαλονίκη
info@dermaesthetichair.gr
2310 282.292 & 2310 250.300