Δερματοχειρουργική

Η δερματοχειρουγική απο τους ειδικούς της DermAestheticsHair

Η δερματοχειρουργική είναι ο επεμβατικός κλάδος της δερματολογίας, με πεδίο εφαρμογής που αφορά σε αφαιρέσεις σπίλων και όγκων σε ανατομικά δύσκολες περιοχές του προσώπου και ολόκληρου του σώματος, καθώς και σε αισθητικές επεμβάσεις που μπορούν να διενεργηθούν υπό τοπική αναισθησία.

Οι επεμβάσεις αυτές απαιτούν την εφαρμογή εξειδικευμένων μεθόδων για την αποκατάσταση των δερματικών ελλειμάτων, όπως και τη χρήση ειδικού χειρουργικού εξοπλισμού.

δερματοχειρουγικές υπηρεσίες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΠΡΙΝ / ΜΕΤΑ

Αριστερά: Βασικοκυτταρικό επιθηλίωμα ρινοπαρειακής αύλακας του ασθενούς και ο σχεδιασμός προωθητικού κρημνού.

Δεξιά: Eικόνα αποκατάστασης του ασθενούς μετά από 15 ημέρες.

Αριστερά: Ευμεγέθες ακανθοκυτταρικό επιθηλίωμα του ασθενούς πριν το χειρουργείο.

Δεξιά: Η μετεγχειριτική εικόνα του μοσχεύματος του ασθενούς μετά από 15 ημέρες.

Αριστερά: Ευμεγέθες βασικοκυτταρικό επιθηλίωμα στην έλικα του δεξιού ωτός του ασθενούς.

Δεξιά: Η εικόνα της αποκατάστασης του ασθενούς κατά την 10η ημέρα.

Αριστερά: Βασικοκυτταρικό επιθηλίωμα δεξιάς κροταφικής χώρας του ασθενούς.

Δεξιά: Η συρραφή του ελλείματος με ειδική τεχνική και μικρής διαμέτρου μονοκλωνικό ράμμα.

Οι συνήθεις επεμβατικές μέθοδοι που πραγματοποιούνται
στην κλινική μας είναι:

– Βιοψίες για τη διερεύνηση ή/και την επιβεβαίωση της κλινικής διάγνωσης, καθώς και τη σταδιοποίηση νεοπλασματικών νόσων. Οι επεμβάσεις μπορούν να διενεργηθούν και με τη χρήση μικρών κυκλικών νυστεριών (punch) διαμέτρου 2-3mm, ώστε η αποκατάσταση του ελλείματος να έχει το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. Η χρήση των micro-punch δίνει τη δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης του ασθενούς, χωρίς να προκαλεί κανένα εμπόδιο στις καθημερινές του δραστηριότητες. 

– Εξαιρέσεις σπίλων και καλοηθών επιθηλιωμάτων. Εφαρμόζοντας δερματοχειρουργικές τεχνικές, καθώς και ειδικές μεθόδους συρραφής, επιτυγχάνουμε το μέγιστο αισθητικό αποτέλεσμα.

– Εξαιρέσεις κακοήθων νεοπλασμάτων. Η αφαίρεση των νεοπλασμάτων απαιτεί την εφαρμογή δύο καθοριστικών κανόνων:

A. Την αφαίρεση του όγκου σε υγιή όρια ή σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, ώστε ο ασθενής, μετά την επέμβαση, να είναι «ελεύθερος νόσου», ή την αφαίρεση σε συγκεκριμένα χειρουργικά όρια, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια περαιτέρω διαγνωστικών εξετάσεων για την καλύτερη αντιμετώπιση των επιθετικών νεοπλασμάτων.

B. Την αποκατάσταση του ιστικού ελλείματος, για να διατηρείται η λειτουργικότητα και να επιτυγχάνεται το μέγιστο αισθητικό αποτέλεσμα, με τη χρήση εξειδικευμένων δερματοχειρουργικών τεχνικών.

Παραδείγματα αυτών των τεχνικών είναι:

Η ομάδα της DermAestheticsHair προσφέρει
υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών

– Στην κλινική μας πραγματοποιούνται διαφόρων ειδών αισθητικές επεμβάσεις, όπως άνω βλεφαροπλαστική, τοπική λιποαναρρόφηση, αυτόλογη λιποπροσθετική, ανόρθωση μαστών/γλουτών με νήματα, αφαιρέσεις λιπωμάτων και πολλές άλλες.

– Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό, υπό συνθήκες τοπικής αναισθησίας. Το ειδικά διαρρυθμισμένο χειρουργείο που βρίσκεται στην κλινική μας, είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας ιατροτεχνολογικά μέσα, τα οποία πληρούν υψηλά πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας.

Η παρακολούθηση του ασθενούς κατά το μετεγχειρητικό στάδιο είναι συνεχής και εξασφαλίζει τα μέγιστα δυνατά αισθητικά αποτελέσματα.

Our Contacts

Επικοινωνήστε
μαζί μας!

Αγίας Σοφίας 28, Θεσσαλονίκη
info@dermaesthetichair.gr
2310 282.292 & 2310 250.300