Πριν και Μετά

Δείτε τα εξατομικευμένα αποτελέσματα μεταμόσχευσης μαλλιών της DermAestheticsHair

Δότρια περιοχή πριν και μετά από 4 μήνες

Λήπτρια περιοχή μετά από 14 μήνες – 1450 τριχοθυλάκια

Στην κλινική μαλλιών DermAestheticsHair προσφέρουμε ξεχωριστά αποτελέσματα για μοναδικούς ανθρώπους. Σε όλες τις μεταμοσχεύσεις μας χρησιμοποιούμε προηγμένα ιατροτεχνολογικά μέσα, εφαρμόζοντας πρωτόκολλα υψηλής υγιεινής.

Δείτε τα εξατομικευμένα αποτελέσματα μεταμόσχευσης μαλλιών της DermAestheticsHair

Our Contacts

Επικοινωνήστε
μαζί μας!

Αγίας Σοφίας 28, Θεσσαλονίκη
info@dermaesthetichair.gr
2310 282.292 & 2310 250.300