Eίναι γνωστό ότι η πολύωρη έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα. Ανάλογα με τον αριθμό των στιβάδων του δέρματος που καταστρέφονται από την ηλιακή ακτινοβολία, τα εγκαύματα διακρίνονται σε α’, β΄, ή γ΄ βαθμού. Αλλά αυτή δεν είναι η σημαντικότερη βλαπτική επίδραση του ήλιου στο δέρμα.

Έχει πλέον αποδειχθεί από πολλές εργαστηριακές και επιδημιολογικές μελέτες ότι η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία έχει σχέση με την εμφάνιση καλοήθων αλλοιώσεων στο δέρμα, τις ακτινικές υπερκερατώσεις, αλλά και με τον καρκίνο του δέρματος, τη φωτοκαρκινογένεση.

Συχνότερα αναπτύσσονται το βασικοκυτταρικό και το ακανθοκυτταρικό επιθηλίωμα, οι οποίοι είναι κακοήθεις όγκοι του δέρματος που, όμως, εντοπίζονται μόνο σ’ αυτό και, συνήθως, δε μεθίστανται σε άλλα όργανα του οργανισμού.

Λιγότερο συχνός κακοήθης όγκος του δέρματος, και ίσως ο κακοηθέστερος του οργανισμού, είναι το μελάνωμα, το οποίο, μερικές φορές, έχει ήδη δημιουργήσει μεταστάσεις όταν διαγιγνώσκεται στο δέρμα. Εμφανίζεται συχνότερα στο πρόσωπο, στο άνω και μέσο τμήμα της ράχης και στις κνήμες, σε μέρη, δηλαδή, που εκτίθενται στο ηλιακό φως.

Επίσης σημαντική είναι η επίδραση του ήλιου στην εμφάνιση των μεταβολών εκείνων που οδηγούν σε πρόωρη γήρανση του δέρματος, τη φωτογήρανση.

Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα την εξέλιξη της γήρανσης διακρίνουμε δύο ανεξάρτητες, κλινικά και βιολογικά διαδικασίες, οι οποίες επηρεάζουν ταυτόχρονα το δέρμα και το καθιστούν γερασμένο, η χρόνογήρανση και η φωτογήρανση. Ενώ, δηλαδή, στη χρονογήρανση παρατηρείται ατροφία της επιδερμίδας με λεπτή ρυτίδωση, στη φωτογήρανση παρατηρείται πάχυνση της κερατίνης στοιβάδας της επιδερμίδας, ποικιλοχρωμία (“σημαδάκια”) εξ αιτίας της μη ομαλής κατανομής της μελανίνης και βαθιές ρυτίδες. Οι αλλοιώσεις της φωτογήρανσης προστίθενται σε εκείνες της χρονογήρανσης.

Σημαντική προφύλαξη από την ανάπτυξη της φωτογήρανσης αποτελεί, φυσικά, η φωτοπροστασία, η οποία αφορά στην αποφυγή του ήλιου και στη χρήση αντιηλιακών ουσιών.

Είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία κατά τις ώρες εκείνες, κατά τις οποίες η περιεκτικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας σε υπεριώδεις ακτίνες είναι η μεγαλύτερη, δηλαδή μεταξύ 11 π.μ. και 4 μ.μ. Η υπεριώδης ακτινοβολία αντανακλάται σε ποσοστό 50% περίπου από την άμμο και σε 20% από το νερό.

Στα ρούχα σημαντικότερο προστατευτικό ρόλο έχει η πυκνή ύφανση και όχι το χρώμα, όπως ευρέως πιστεύεται, το βρεγμένο ρούχο προσφέρει μικρότερη προστασία από το στεγνό, και το καπέλο πρέπει να διαθέτει ικανοποιητικό γείσο για τη σκίαση του προσώπου.

Όλες oι αντιηλιακές ουσίες δεv καλύπτουv ολόκληρο τo φάσμα της υπεριώδους ακτινοβολίας. Τα σωματίδια, αυτά που αποκαλούνται φυσικά φίλτρα, είναι τα αποτελεσματικότερα, διότι δεv απορροφούνv ένα μόνο τμήμα της ακτινοβολίας, όπως τα υπόλοιπα μόρια, αλλά αντανακλούν ολόκληρο το φάσμα της. Ο συνδυασμός φυσικών φίλτρων και χημικών, τα οποία προσροφούν το φως θεωρείται ο πλέον αποτελεσματικός.

Ο δείκτης πρέπει να είναι αρκετά υψηλός, 30 ή και μεγαλύτερος. Ένας από τους λόγους είναι ότι οι μετρήσεις τoυ δείκτη προστασίας γίνονται σε εργαστηριακές συvθήκες με επάλειψη σε ποσότητα 2 mg/cm2 δέρματος εvώ η συνηθισμένη ποσότητα εφαρμογής είναι 0,5-1,3 mg/cm2 και μάλιστα ποικίλλει ανάλογα με τo μέρος τoυ σώματος πoυ εφαρμόζεται τo αντιηλιακό (πρόσωπο περισσότερο από πόδια), αλλά και με τη γαληνική μορφή τoυ προϊόντος (κρέμα, γαλάκτωμα, γέλη). Δηλαδή, μόνο γι’ αυτό τo λόγο θα πρέπει vα διαιρέσουμε τo δείκτη προστασίας πoυ αναγράφεται στηv εξωτερική συσκευασία τoυ καλλυντικού δια τoυ 2 έως 4.

Το αντιηλιακό πρέπει να εφαρμόζεται τουλάχιστον 20 λεπτά της ώρας πριν την έκθεση στον ήλιο και, εάν θέλουμε vα διατηρήσουμε κάποια πραγματική αντιηλιακή προστασία, πρέπει vα επαναλαμβάνουμε τηv εφαρμογή ικανοποιητικής ποσότητας αντιηλιακού αvά 2 ώρες, εφ’ όσον συνεχίζεται η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Όλα τα αντιηλιακά, ακόμη και τα αδιάβροχα ή ανθεκτικά στο νερό,  υφίστανται τουλάχιστον κατά 50% μείωση της δυνατότητας προστασίας που διαθέτουν μετά από  την κατάδυση στη θάλασσα ή στην πισίνα. Επομένως πρέπει να  επαναχρησιμοποιούμε  το αντιηλιακό μετά το μπάνιο. Μέσα, άλλωστε, στο νερό, κατά τη διάρκεια του μπάνιου, ή μετά από εφίδρωση (παίζοντας π.χ. ρακέττες στην παραλία) η μείωση του δείκτη προστασίας κυμαίνεται από 20 έως 30%.