Προστασία δέρματος

Προστασία του δέρματος από τον ήλιο

Προστασία του δέρματος από τον ήλιο

Eίναι γνωστό ότι η πολύωρη έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα. Ανάλογα με τον αριθμό των στιβάδων του δέρματος που καταστρέφονται από την ηλιακή ακτινοβολία, τα εγκαύματα διακρίνονται σε α’, β΄, ή γ΄ βαθμού. Αλλά αυτή δεν είναι η σημαντικότερη βλαπτική επίδραση του ήλιου στο δέρμα. Έχει πλέον αποδειχθεί από πολλές εργαστηριακές και επιδημιολογικές μελέτες ότι η έκθεση στην…

learn more