Το δέρμα ορισμένων ανθρώπων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και, κυρίως, όταν εκτίθεται στον ήλιο. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο φραγμός προστασίας της επιδερμίδας δε λειτουργεί φυσιολογικά. Ως αποτέλεσμα, η απώλεια νερού από την επιδερμίδα προς το περιβάλλον αυξάνεται, εν η είσοδος στην επιδερμίδα διαφόρων ουσιών διευκολύνεται. Έτσι, το δέρμα γίνεται πιο ξηρό, ερεθίζεται και κοκκινίζει ευκολότερα, και γίνεται περισσότερο ευάλωτο στον ήλιο, δηλαδή στην ανάπτυξη πρόωρης γήρανσης, της φωτογήρανσης, και στην ανάπτυξη κακοήθων βλαβών του δέρματος.

Το δέρμα ορισμένων ανθρώπων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και, κυρίως, όταν εκτίθεται στον ήλιο. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο φραγμός προστασίας της επιδερμίδας δε λειτουργεί φυσιολογικά. Ως αποτέλεσμα, η απώλεια νερού από την επιδερμίδα προς το περιβάλλον αυξάνεται, εν η είσοδος στην επιδερμίδα διαφόρων ουσιών διευκολύνεται. Έτσι, το δέρμα γίνεται πιο ξηρό, ερεθίζεται και κοκκινίζει ευκολότερα, και γίνεται περισσότερο ευάλωτο στον ήλιο, δηλαδή στην ανάπτυξη πρόωρης γήρανσης, της φωτογήρανσης, και στην ανάπτυξη κακοήθων βλαβών του δέρματος.